Radio Glas was founded in August of 1991 as the radio broadcast arm of the VSKO. Marija Ahačič-Pollak led the project as its initial director. The program was broadcast from October 1, 1991 to January 1991 via CIAO 530 AM Brampton Ontario. On January 31, 1991 the program moved to its current home, CHIN 100.7 FM.

The mission of Radio Glas has been to maintain a link between the VSKO and the the Canadian Slovenian community at large via the regular transmission of news, information and music.

During our first year Dr. Tone Kacinik was our announcer. Our second year saw Dare Kristan, Irena Pecenko and Darja Keber Hjuse serve as announcers and Bill Kocjancic and Miran Vamberger provide technical support. Scripts and research were provided by Cvetka Kocjancic, Frank Novak and Milena Sorsak.

In January 1991, Dr. Tone Kacinik assumed the position of director. Marija Jevnišek became the show’s producer. Our announcers have inclided Mimi Radovan, Toni Kačičnik, Milica Muhič and Sabina Sečnik. Tecnical support has been provided by Bill Kocjančič, Miran Vamberger and Lui Mavec, and Miran Župančič. Scripts and research have been provided by Milena Soršak, Frank Novak and Leander Škof.

—–

VSKO je pod vodstvom svojega prvega predsednika Staneta Kranjca, ustanovil Radio glas kanadskih slovencev (RGKS) v avgustu 1991 in za radijo prevzel tudi vse finance obveznosti in odgovornosti. Prva glavna urednica in Direktorica radija je bila Marija Ahačič-Pollak. Prva radijska oddaja je bila predvajana 01. oktobra 1991 preko radijske postaje CIAO v Bramptonu na valovni dolzini 530 AM. Radijo je oddajal iz Bramptona od oktobra 1991 pa do januarja 1998; od koder pa še je 31. januarja 1998 preselil na multikulturno radijsko postajo CHIN v Toronto in začel 31. januarja 1991 oddajati na valovni dolžini 100.7 FM v stereo tehniki, kjer oddaja še sedaj.

Namen in vloga RGKS ob ustanovitvi je bil, da VSKO preko radijskega medija vzpostavi živi kontakt s slovensko skupnostjo v Kanadi, jo poveze in v slovenscini obvesca o dogodkih v slovenski skupnosti v Kanadi in o pomebnih dogodkih v Sloveniji, ob tem pa predvaja tudi veliko slovenske glasbe. Zelo pomebno vodilo radija je, da je RGKS bil, je in bo ostal popolnoma nepoliticen in nepristranski pri obvescanju in v delovanju.

V zacetku je bila kreatorica, glavna urednica in direktorica radija Marija Ahačič-Pollak, kot speaker pa je sodeloval tudi Dr. Tone Kačičnik. V tem casu je radijo uporabljal tehnike od CIAO radijske postaje.

V drugem letu delovanja so se radiju pridruzili kot speakerji Dare Kristan, Irena Pecenko, Nada Arh, Darja Keber Hjuse, kot radijska tehnika Bill Kocjančič in Miran Vambergar. S prispevki za radijske oddaje pa so sodelovali Cvetka Kocjancic, Frank Novak in Milena Sorsak.