The Team Behind RGKS-Radio Glas kaanadskih Slovencev

Sonja Vidovič
Producentka

Marija Jevnišek
Glavna in odgovorna urednica

Marija Ahačič-Pollak
Urednica

Mimi Radovan
Urednica in voditeljica

Miran Vamberger
Tehnik

Kristijan Razpotnik
Tehnik